Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Wiadomości

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA OBIERAJĄ KIERUNEK NA WODÓR

Lotos i PSE stawiają na wodór. Spółki uruchamiają projekt badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich integracji z rynkiem energii.

Wiadomości

ENERGA OPERATOR PODSUMOWUJE DZIAŁANIA W CZASIE PANDEMII

W trakcie pandemii, od 16 marca do 20 maja, tylko obszarze usług dystrybucyjnych Energa Operator przyjęła i zrealizowała blisko 90 tys. zgłoszeń swoich klientów.

Bruksela Wiadomości

EBI WESPRZE EKOLOGICZNE INWESTYCJE

Komisja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym proponuje utworzenie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w celu wspierania

Wiadomości

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZEKAJĄ REFORMY

Komitet do Spraw Europejskich przyjął polski Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej.

Wiadomości

ORLEN: “TAK” DLA OSTROŁĘKI, ALE NA GAZ

PKN ORLEN stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych.

Wiadomości

STO MLN EURO DLA POLSKI ZE SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ CO2

W dniu 20 maja 2020 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).

Prawy slider Wiadomości

CZYM RÓŻNIŁ SIĘ MINIONY SEZON JESIENNO-ZIMOWY OD POPRZEDNICH?

Najdłuższy od ponad 5 lat okres ogrzewania przy najwyższych średnich temperaturach – tak jednym zdaniem można podsumować miniony sezon jesienno - zimowy.

Wiadomości

KOPALNIA SOŚNICA WSTRZYMUJE WYDOBYCIE

Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji oraz na wniosek dyrekcji kopalni Sośnica, Sztab Kryzysowy Polskiej Grupy Górniczej (PGG) rekomendował zarządowi

Prawy slider Ważne Wiadomości

KOGENERACJA Z NOWYM PREZESEM

We wtorek 2 czerwca Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. powołała na stanowisko prezesa zarządu Mariusza Michałka. Do 

Bruksela Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

KE: DOBRE PRAKTYKI W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Dyrekcja Generalna ds. Energii dnia 2 czerwca br opublikowała raport dot. dobrych praktyk w zakresie zmniejszenia ryzyka wynikającego z epidemii COVID-19 w