Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Bruksela Ważne Wiadomości

MECHANIZM SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI OD ŚRODKA

Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno ze 

Lewy slider Ważne Wiadomości

REKORDOWA MOC PROJEKTÓW W KRAKOWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC

W 2019 roku krakowska elektrociepłownia zrealizowała rekordową liczbę 217 projektów w zakresie rozwoju rynku ciepła. Przekłada się to na 75 MW termicznych

Prawy slider Ważne Wiadomości

TRÓJMIASTO: CORAZ WIĘCEJ BUDYNKÓW KORZYSTA Z CIEPŁA SIECIOWEGO

Dzięki inwestycjom gdańskiej Grupy GPEC oraz gdyńskiego OPEC mieszkańcy aglomeracji trójmiejskiej znacząco obniżyli emisję CO2 do atmosfery i poprawili

Bruksela Lewy slider Ważne Wiadomości

O EUROPEJSKIM ZIELONYM ŁADZIE W DAVOS

Podczas odbywającego się w Davos Światowego Forum Ekonomicznego globalni liderzy debatowali m.in. na temat kwestii związanych z gospodarką i klimatem.

Legislacja Prawy slider Wiadomości

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU MÓJ PRĄD

13 stycznia 2020 r. ruszył kolejny nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd. Zakłada on dofinansowanie inwestycji w kwocie do 5 tys. zł.

Bruksela Prawy slider Wiadomości

UE WSPIERA GLOBALNE WYSIŁKI NA RZECZ WYKORZYSTANIA OZE

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej, której zadaniem jest promowanie światowego upowszechnienia energii odnawialnej. W dniach 10–12 stycznia w Abu

Bruksela Prawy slider Wiadomości

CORAZ BLIŻEJ KONKRETÓW DOT. FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Bieżący tydzień obfituje w wydarzenia związena z Green Deal'em. Posiedzenia i debaty w tej sprawie odbędą się w dwóch parlamentach - polskim i europejskim.

Wiadomości

WZROSNĄ CENY ENERGII. PROBLEM DLA PRZEMYSŁU

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla Tauronu, Enei i Energi Obrót.

Bruksela Lewy slider Wiadomości

REZERWA DLA NOWYCH INSTALACJI – PRZYDZIAŁ UPRAWNIEŃ

15 stycznia Komisja Europejska opublikowała aktualizację statusu dotyczącą przydziału uprawnień z Rezerwy dla Nowych Instalacji (New Entrants’ Reserve) na 

Bruksela Prawy slider Ważne Wiadomości

REFORMA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LITWIE

15 stycznia Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne przedstawionego przez Litwę planu reformy oraz rozwoju rynku energii elektrycznej.