Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Prawy slider Wiadomości

NOWE MOCE GAZOWE W ELEKTROCIEPŁOWNI W ZGIERZU

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 6 grudnia 2019 r. podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG), na mocy której instalacja gazowa,

Prawy slider Wiadomości

ECO Z WŁASNYM PRĄDEM

W ECO powstają obecnie trzy instalacje fotowoltaiczne: w Opolu, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Każda z nich ma moc około 24 kW. Moc układów w 

Bruksela Lewy slider

PGE EKOSERWIS NA SZCZYCIE KLIMATYCZNYM COP25 W MADRYCIE

W drugim dniu konferencji klimatycznej COP 25, na spotkaniu poświęconym wyzwaniom i szansom osiągnięcia zerowej emisji netto swoje wystąpienie, jako

Prawy slider Smog Wiadomości

JAKOŚĆ POWIETRZA KLUCZOWA DLA EUROPEJCZYKÓW

Większość Europejczyków uważa, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemów związanych z jakością powietrza.

Prawy slider Wiadomości

OBYWATELE ZDECYDUJĄ O MIKSIE ENERGETYCZNYM POLSKI

Energetyka prosumencka może przyczynić się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji dostaw.

Bruksela Prawy slider Wiadomości

WSPARCIE DLA DHC W ZAGRZEBIU

KE zatwierdziła 57 mln EUR wsparcia na system ciepłowniczy w Zagrzebiu.

Prawy slider Wiadomości

PGE EC MODERNIZUJE ZAKŁAD W RZESZOWIE

Ze wstępnych informacji przekazanych przez Komisję Konkursową PGE Energia Ciepła wynika, że zdecydowana większość odpadów utylizowanych w ITPOE w Rzeszowie

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

PGE EC STAWIA NA PRODUKCJĘ CIEPŁA Z ODPADÓW

PGE Energia Ciepła ogłosiła postępowanie na dostawę odpadów komunalnych do nowoczesnej spalarni w Rzeszowie.

Prawy slider Ważne Wiadomości

2 GRUDNIA START SZCZYTU KLIMATYCZNEGO W MADRYCIE

2 grudnia startuje w Madrycie szczyt klimatyczny COP25, na którym mają zostać sprecyzowane kolejne globalne cele polityki klimatycznej.

Wiadomości

FARMY WIATROWE NA BAŁTYKU JUŻ ZA 5 LAT

Polskie farmy wiatrowe na Bałtyku są jeszcze w fazie projektów i według rządowych planów zaczną wytwarzać energię około 2025 roku.