Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

MAŁOPOLSCY SOŁTYSI CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z WFOŚ

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zadeklarowało chęć współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ograniczenia problemu niskiej emisji

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

MODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W WIETRZYCHOWICACH

Budynek Urzędu Gminy i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych przejdą proces termomodernizacji, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy

Bruksela Polecane Prawy slider Wiadomości

KE PUBLIKUJE SPRAWOZDANIE W SPRAWIE BARIER NA DETALICZNYCH RYNKACH ENERGII W UE

W tym tygodniu Komisja Europejska opublikowała nowe badanie na temat barier na europejskich detalicznych rynkach energii, którego celem jest

Prawy slider Ważne Wiadomości

MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BYDGOSZCZY

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy zatwierdziło plany inwestycyjne na 2021 rok. Spółka będzie realizować zadania o wartości 56 110

Prawy slider Wiadomości

CIEPŁO ODPADOWE KROKIEM NA DRODZE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ?

Produkcja ciepła odpadowego towarzyszy wielu procesom produkcyjnym. W większości przypadków może osiągnąć poziom nawet 70% energii przetwarzalnej. W 

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

INNOWACJE NAPĘDZAJĄ ZIELONY ZWROT. PIĘĆ POMYSŁÓW NA INNOWACJE W ENERGETYCE

Innowacyjne sposoby wychwytywania związku siarki i dwutlenku węgla – między innymi te rozwiązania opatentował TAURON w 2020 roku. W sumie Grupa w ubiegłym

Bruksela Polecane Prawy slider Wiadomości

KE ZATWIERDZA 254 MLN EURO NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W BUKARESZCIE

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, rumuńskie plany wsparcia modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Bukareszt.

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

NFOŚIGW DOFINANSUJE MODERNIZACJĘ ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO W WADOWICACH

Wadowickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD – przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

SMOGOBUS KONTRA „KOPCIUCHY”

Sezon grzewczy dobiega końca, co nie oznacza końca walki z „kopciuchami”. W Sosnowcu startuje akcja informacyjna na temat możliwości uzyskania

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

REKORDOWY ROK ZIELONEGO ZWROTU TAURONA

TAURON zanotował rekordowy rok w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do swojej sieci. W 2020 r. przyłączył ich 97,7 tys., o łącznej mocy 658MW. W sumie