Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

POWSTANIE AKADEMIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ

Zapewnienie odpowiedniej kadry specjalistów oraz możliwości, jakie administracja publiczna może zaoferować ambitnym absolwentom szkół wyższych, to główny

Bruksela Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

WYCIEKŁ DRAFT REWIZJI DYREKTYWY O OZE

Wczesny projekt przyszłej dyrektywy UE w sprawie energii odnawialnej potwierdza cel, jakim jest pozyskiwanie 38-40% energii ze źródeł odnawialnych do 2030

Prawy slider Wiadomości

CIEPŁO Z OZE W SUWAŁKACH – INSTALACJA BIOMASOWA JUŻ DZIAŁA

Głównym założeniem inwestycyjnym była budowa instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Miała się składać z dwóch

Prawy slider

JAK CZECHY, NIEMCY I POLSKA PLANUJĄ POZBYĆ SIĘ WĘGLA

Przez dziesięciolecia Niemcy, Polska i Czechy znajdowały się w sercu europejskiego "trójkąta węgla brunatnego", który produkuje większość energii

Prawy slider Wiadomości

PROJEKT CIEPŁA GEOTERMALNEGO RUSZA W LEEUWARDEN

W Leeuwarden w Holandii rusza duży projekt ogrzewania geotermalnego realizowany przez konsorcjum z udziałem lokalnej firmy budowlanej i ciepłowniczej,

Prawy slider Smog Wiadomości

SEZON GRZEWCZY W KRAKOWIE – PODSUMOWANIE KONTROLI

2249 kontroli domowych palenisk i instalacji przeprowadzili strażnicy miejscy w minionym sezonie grzewczym. Ujawnili 94 wykroczenia, nałożyli 37 mandatów

Polecane Prawy slider Wiadomości

GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA HISTORYCZNEGO BUDYNKU W WOJ. OPOLSKIM

Gmina Głubczyce uzyskała ponad 2,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację zabytkowej Komendy Joannickiej w Grobnikach przy ul. Zamkowej. Budynek,

Polecane Prawy slider Wiadomości

EKOLOGICZNE SUKCESY I WYZWANIA DLA MAŁOPOLSKI

W Małopolsce Dzień Ziemi 2021 stał się okazją do podsumowania dotychczasowych działań i określenia najważniejszych wyzwań na przyszłość.

Prawy slider Wiadomości

TAURON STAWIA NA DIALOG SPOŁECZNY I TRANSFORMACJĘ

Kierunki rozwoju Grupy TAURON w najbliższych latach w perspektywie strukturalnych zmian zachodzących w polskim sektorze energetycznym były tematem

Polecane Prawy slider Wiadomości

RUMUNIA: ROZWÓJ MIEJSKIEJ GEOTERMII

Gmina Oradea poszukuje wykonawcy, który zaprojektuje i zbuduje system, który lepiej wykorzysta potencjał geotermalny miasta, w szczególności odwiert już