Popular News

Trending News

Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Lewy slider Wiadomości

UE I JAPONIA WSPÓLNIE W STRONĘ ATOMU

UE i Japonia r zainaugurowały działalność największego i najbardziej zaawansowanego na świecie reaktora termojądrowego typu tokamak – JT-60SA

Prawy slider Wiadomości

NFOŚiGW: 6,5 MLN ZŁ NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ WIM

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże blisko 6,5 mln złotych na poprawę efektywności energetycznej 4 budynków Wojskowego

Wiadomości

PREZES URE O PODWYŻKACH ZA PRĄD

W rozmowie z ,,Rzeczpospolitą” Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, stwierdza: Bez hamowania cen rachunek za prąd może być potencjalnie wyższy

Prawy slider Wiadomości

ROZDYSPONOWANO 1,7 MLD ZŁ NA BRANŻE ENERGOCHŁONNE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał rekompensaty dla przedsiębiorstw działających w sektorach energochłonnych za 2022 r. Pomoc na łączną kwotę 1

Prawy slider Wiadomości

MPEC NOWY SĄCZ NA EKOLOGICZNYM SZLAKU

Podsumowanie efektów związanych z zakończeniem realizacji projektu dotyczącego budowy wysokosprawnej kogeneracji gazowej w MPEC Nowy Sącz oraz zadania –

Prawy slider Wiadomości

4 MILIARDY EURO NA NIESKOEMISYJNE TECHNOLOGIE

Komisja Europejska zachęca do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego na rok 2023, dysponującego rekordowym budżetem w wysokości 4 miliardów

Prawy slider Wiadomości

PIERWSZE W HISTORII PRAWO OGRANICZAJĄCE EMISJĘ METANU W UE

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte tymczasowe porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie nowego rozporządzenia UE

Prawy slider Wiadomości

ZA NAMI PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW „SET HEAT”

W budynku Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Energetyki i Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej spotkali się konsorcjanci z 5 państw członkowskich

Prawy slider Wiadomości

W OPOLU POWSTANIE KLASTER ENERGII

W Opolu podpisany został właśnie list intencyjny w sprawie utworzenia Opolskiego Klastra Energii. Sygnatariuszami listu są Miasto Opole oraz opolskie

Prawy slider Wiadomości

W HOLLYWOODZKIM STYLU O ENERGETYCE, LUDZIACH I CIEPLE

Za nami Gala Jubileuszowa 25-lecia ECO w Opolu. To nie były zwykłe urodziny. ECO postanowiła z okazji swojego Jubileuszu uhonorować zaproszonych gości.