Popular News

Trending News

Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Prawy slider Wiadomości

GDAŃSK: MODERNIZACJA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku poprawi jakość powietrza w Trójmieście.

Bruksela Polecane Prawy slider Wiadomości

RUSZA PLATFORMA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

29 czerwca Komisja Europejska uruchomiła Platformę Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu ich terytorialnych planów i 

Wiadomości

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA OBIERAJĄ KIERUNEK NA WODÓR

Lotos i PSE stawiają na wodór. Spółki uruchamiają projekt badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich integracji z rynkiem energii.

Lewy slider Polecane Wiadomości

ENERGETYCZNA KARIERA Z PGE EC

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, zachęca młodzież do wyboru edukacji w średnich szkołach technicznych. Jako największa firma w branży ciepłowniczej

Polecane Prawy slider Wiadomości

BEZPIECZNA PRACA Z TAURONEM

Porażenie/wypadek - tak kwalifikowane są w TAURONIE niebezpieczne zdarzenia na sieci elektroenergetycznej lub na instalacji wewnętrznej klientów. Zgłoszeń

Wiadomości

ORLEN: “TAK” DLA OSTROŁĘKI, ALE NA GAZ

PKN ORLEN stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych.

Wiadomości

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZEKAJĄ REFORMY

Komitet do Spraw Europejskich przyjął polski Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej.

Prawy slider Wiadomości

NAJDŁUŻSZY SEZON GRZEWCZY W HISTORII ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA”

To był najdłuższy sezon grzewczy w historii Elektrociepłowni „Zielona Góra”, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE. Ogólnopolska kampania

Prawy slider Wiadomości

GORZOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA ROZWIJA SWOJĄ SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ

Po niedawnym zakończeniu sezonu grzewczego gorzowski oddział PGE Energia Ciepła z Grupy PGE rozpoczął realizację budowy nowych przyłączy cieplnych,

Polecane Prawy slider Wiadomości

PRĄD I CIEPŁO WYPRODUKUJE KOPALNIA

Na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze będzie produkowana energia elektryczna i ciepło z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. W 2021 roku na terenie