Popular News

Trending News

Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Polecane Prawy slider Wiadomości

15 MLN ZŁ NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych

Polecane Prawy slider Wiadomości

2 MLN ZŁ NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA W JAWORZE

NFOŚiGW przeznaczy 2 mln zł ze środków własnych na inwestycję poprawiającą efektywność energetyczną szpitala – Jaworskiego Centrum Medycznego. Pozwoli to 

Polecane Prawy slider Smog Wiadomości

LAJKONIK I SMOK KONTRA SMOG

W Krakowie powstało malowidło, które pochłania tyle zanieczyszczeń, ile las o powierzchni 80 m². Mural każdego dnia oczyści krakowskie powietrze ze spalin,

Polecane Prawy slider Wiadomości

KRAKOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA PGE PO RAZ KOLEJNY UHONOROWANA

2020 rok był wyzwaniem w niemal każdej dziedzinie życia, także w kulturze. Dźwigacze Kultury to symboliczne podziękowanie ze strony Krakowskiego Biura

Polecane Prawy slider Wiadomości

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW GEOTERMALNYCH

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia, że w dniu 13 maja br. przekazał do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej listę rankingową

Prawy slider Smog Wiadomości

PIENIĄDZE NA WYMIANĘ PIECÓW W POWIECIE OPOLSKIM

Od 3 do 3,5 tysiąca złotych dofinansowania mogą otrzymać mieszkańcy powiatu opolskiego na wymianę źródła ogrzewania. Ci, którzy zdecydują się na pozbycie

Prawy slider Wiadomości

ORADEA ROZPOCZYNA PRZETARG NA GEOTERMALNE OGRZEWANIE MIEJSKIE

Przedsiębiorstwo ciepłownicze Termoficare Oradea poszukuje wykonawców dla wykorzystania energii geotermalnej w Oradei w północno-zachodniej Rumunii.

Prawy slider Smog Wiadomości

SEZON GRZEWCZY W KRAKOWIE – PODSUMOWANIE KONTROLI

2249 kontroli domowych palenisk i instalacji przeprowadzili strażnicy miejscy w minionym sezonie grzewczym. Ujawnili 94 wykroczenia, nałożyli 37 mandatów

Bruksela Polecane Prawy slider Wiadomości

KOMISARZ SIMSON Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE SPRAWOZDANIE ONZ W SPRAWIE EMISJI METANU

Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Koalicja na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza (CCAC) opublikowały dziś nowe sprawozdanie na 

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

RUSZYŁ PRZETARG NA BUDOWĘ KOTŁOWNI SZCZYTOWO-REZERWOWEJ W EC W GORZOWIE

W gorzowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła powstanie kotłownia szczytowo-rezerwowa o mocy maksymalnej 100 MWt. To kolejny krok, który pozwoli na